Parafia NSPJ w Krynicy Zdroju

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy Zdroju powstała 30.06.1981.

Pierwszym proboszczem był ks. Stefan Skraba, a kolejnymi ks. Józef Drabik, ks. Stanisław Porębski i obecnie od 2010 roku ks. Dariusz Fudyma.

Wspólnota parafialna liczy ok. 850 osób, które modlą się w dwóch kościołach:

– kościele parafialnym, który wybudowany został w latach 1991 – 2000 przy ul Stara Droga i konsekrowany przez bpa Wiktora Skworca 20.09.2002 r. Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał Krzysztof Kabat.

– kościele filialnym przy ul. Słotwińskiej

Kościół ten to dawna cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki NMP (obecnie kościół katolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa) zbudowana w latach 1887 – 1888 w tradycji budownictwa cerkiewnego w miejsce spalonej w 1796 cerkwi. Drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły ze ślepymi latarniami. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Polichromia ornamentalna i figuralna z 1930 r.

Po wysiedleniu ludności łemkowskiej ze Słotwin w maju 1946 r. opiekę nad cerkwią objął ks. Roman Duchiewicz, proboszcz parafii Krynicy Zdroju. Z oryginalnego wyposażenia cerkiewnego zachowała się jedynie polichromia ścienna i kilka obrazów na płótnie.

Znajdujące się obecnie w kościele ołtarze (główny i boczne) przeniesiono z kościoła parafialnego p.w. NMP w Krynicy Zdroju w latach 60 XX wieku. Ołtarz główny projektu wybitnego architekta Jana Zawiejskiego wykonany został przez Romualda Łapczyńskiego w Dębnikach pod Krakowem.

Ołtarze boczne autorstwa miejscowego stolarza Karola Maly’ego polecił wykonać ówczesny burmistrz Krynicy Józef Znamirowski. Obrazy w tych ołtarzach malowali: Feliks Franić, Alfred Schouppe i Aleksander Ossuchowski. Całość wyposażenia o dużej wartości artystycznej stanowi świadectwo przemian związanych z historią Słotwin i parafii w Krynicy.

Obecnie kościół od pięciu latach poddawany jest gruntownemu remontowi i renowacji dzięki dotacjom państwowym i ofiarności parafian. Został m.in. wymieniony dach i założono blachę z tytan cynku, wymieniono odeskowanie całego kościoła, dokonano wzmocnienia fundamentu i wymieniono podwaliny na całym obwodzie kościoła, wymieniono słupy wieży, dokonano wstępnej renowacji trzech ołtarzy oraz przeprowadzono restaurację polichromii sufitu, odnowiono i uzupełniono podmurówkę na całym obwodzie świątyni, wykonano schody i balustradę do zakrystii.

Kościół otoczony jest wysokimi modrzewiami i w nocy oświetlony co wspaniale eksponuje jego walory i piękno. Od dawna jest także przystanią modlitewną dla narciarzy licznie korzystających z tras narciarskich i wyciągów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Wielu z nich zanim rozpocznie zjazd na nartach uczestniczy w porannej Mszy św.

Świątynia cieszy się również popularnością wśród turystów licznie odwiedzających Krynicę i jej okolice. Wielu z nich podjeżdża tutaj dorożkami a w zimie saniami.

Obok kościoła jest stary łemkowski cmentarz a nieco wyżej nowy cmentarz parafialny.

Kilkadziesiąt metrów od kościółka znajduje się należące do parafii i odnowione w ostatnich latach Katolickie Schronisko Młodzieżowe im. Bł. Piotra Jerzego Frassati. Usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągów narciarskich cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w zimie. Można w nim korzystać z noclegów, kaplicy, sali bilardowej, bezprzewodowego internetu, świetlicy z kominkiem, specjalnej narciarni. Goście przyjmowani są jednak cały rok także na zimowiska, oazy, rekolekcje, wycieczki. Nie brakuje także rodzin i gości indywidualnych. Przy Schronisku istnieją także dwa parkingi dla samochodów i autokarów.

 

Ks. Dariusz Fudyma (proboszcz)